SKENE

Polityka prywatności SKENE

Klauzula informacyjna zgodnie z art. 13 i art. 14 RODO

SKENE Agata Grzegorczyk – Wosiek szanuje Państwa prywatność. Ochrona Państwa prywatności przy przetwarzaniu danych osobowych oraz bezpieczeństwo wszystkich danych handlowych są dla nas ważne i uwzględniamy to w naszych procesach biznesowych.

 

1.     W związku z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych danych osobowych. Wszyscy nasi pracownicy zostali przeszkoleni w zakresie przetwarzania danych osobowych.

2.     Administratorem Danych Osobowych jest: „SKENE Agata Grzegorczyk – Wosiek”

z siedzibą w Olsztynie (10-190) ul. Wodna 9, wpisaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, numer REGON: 366140016, NIP: 7392941622

3.     Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu i w zakresie niezbędnym do realizacji obsługi zadań na podstawie:

A.     6 ust. 1 lit. a RODO – przetwarzanie na podstawie zgody;

B.     6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie niezbędne do wykonania umowy;

C.    pozostałe podstawy prawne – przetwarzanie, gdy przepisy prawa upoważniają lub zobowiązują administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, w szczególności gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią.

4.     Dane osobowe, które przetwarzamy:

▪       imię i nazwisko – podczas składania Zamówienia/przygotowywania oferty jesteście Państwo proszeni o podanie swojego imienia i nazwiska w celu wysłania zamówienia/oferty/wystawienia dokumentu sprzedaży oraz możliwości kontaktu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie niezbędne do wykonania umowy);

▪       adres – jest nam potrzebny do wysyłki zamówionego przez Państwa produktu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie niezbędne do wykonania umowy);

▪       nr telefonu – zdarza się, że kontaktujemy się z Państwem w sprawie Zamówienia/oferty, terminu czy czasu realizacji (art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie niezbędne do wykonania umowy);

▪       adres e-mail – poprzez e-mail wysyłamy informacje dotyczące zamówień/ofert, płatności oraz używamy tego adresu w celu kontaktu z Państwem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie niezbędne do wykonania umowy) oraz w celach marketingowych (cele wynikające z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią);

▪       Jeżeli są Państwo abonentami naszego Newslettera, będziemy wysłać do Państwa okresowo informację handlową (przetwarzanie na podstawie zgody – art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

5.     Rejestracja w bazie Klientów – jest dobrowolna. Przechowujemy powyżej wskazane dane w naszej bazie, aby ułatwić Państwu w przyszłości kontakt z naszą firmą czy do przyszłych zakupów. Niepodanie danych osobowych w przypadku zamówienia/oferty spowoduje niemożliwość zawarcia umowy.

6.     Każda osoba, która jest zarejestrowana w naszej bazie, ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chce korzystać z naszych usług i udostępniać informacje o sobie. Jeżeli z jakiś względów nie życzą Państwo sobie pozostawienia swoich danych osobowych to mają Państwo prawo do: poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia, sprostowania, prawo dostępu do swoich danych, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz żądania usunięcia swoich danych osobowych.

7.     Żadnych danych osobowych nie udostępniamy osobom trzecim. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa a także podmioty przetwarzające takie jak: współpracujące z firmą SKENE firmy kurierskie i Poczta Polska w zakresie koniecznym do realizacji zamówienia oraz firmy hostingowe w zakresie obsługi wysyłki newslettera oraz korespondencji e-mail.

8.     Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania. Wszystkie dane osobowe będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego.

9.     Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), mają Państwo prawo do: poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia, sprostowania, prawo dostępu do swoich danych, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz żądania usunięcia swoich danych osobowych.

 

Jeżeli dane przetwarzane są na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie.
Mają Państwo także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


W celu: poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia, sprostowania, prawo dostępu do swoich danych, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz żądania usunięcia swoich danych osobowych, prosimy o przesłanie informacji na adres: biuro@skene.eu